Origami for blinde

Skip indholdsfortegnelse

Hjælp til at folde

Ordliste

Base
En base er et udgangspunkt hvor de centrale flapper i den færdige model er på plads. Ofte starter man med en indledende base som fx trekantbasen eller blintz, som kan blive til næsten hvad som helst. Senere i foldningen får man så en mere detaljeret base som stadig kan blive til en familie af modeller.
Bjergfold
Fold papiret væk fra dig selv, så det man ser på, det der er nærmest dig, danner en lige bjergryg. Hvis papiret foldes ud igen, mærkes bjergfolden som en lille forhøjning i foldelinjen. Se også dalfold.
Dalfold
Fold papiret ind mod dig selv, så det man ser på, det der er nærmest dig, danne en lige dal. Hvis papiret foldes ud igen, mærkes dalfolden svagt som en lille fordybning i foldelinjen. Se også bjergfold.
Diagonalfold
En fold der går mellem to modstående hjørner. Se vejledning til diagonalfold.
Fold
Det at bøje papiret og trykke det sammen i ombukket så der kommer en foldelinje.
Foldelinje
Når man folder papiret, dannes der i ombukket en skarp ombukskant. Folder man papiret ud igen, kan man se og mærke linjen som der blev foldet i, fordi fibrene og det øvrige materiale i papiret er knækket over. På bjergfoldssiden mærkes det tydeligt som en lille forhøjning. På dalfoldssiden mærkes det som en svag fure. Papiret glemmer aldrig en foldelinje, og prøver man at bøje papiret, vil det helst knække sammen igen i den eksisterende foldelinje.
Marker
Fold papiret og fold det ud igen, så der er dannet en foldelinje der hvor papiret blev foldet.
Ned
Ligger papiret på bordet, er nedefter retningen ind mod dig selv.
Op
Ligger papiret på bordet, er opefter retningne væk fra dig selv.
Sværhedsgrad
Man opdeler modeller efter hvor meget ekspertise de kræver. Der er ikke et eksakt mål. Dalfolder er nemme, krav til præcision, usædvanlige teknikker, antal trin og sammensatte folder øger sværhedsgraden. På Origami for blinde bruger vi niveauerne:
 • Meget nem.
 • Nem.
 • Middel.
 • Svær.
 • Meget svær.
Bemærk at nemme modeller godt kan tage lang tid, og svære modeller godt kan være hurtige.
Tværfold
En fold der går på tværs af papiret og som dannes ved at føre to modstående kanter sammen. Se vejledning til tværfold.
Vip
Genfold papiret i en eksisterende foldelinje. Se vejledning til vip.

Om papiret

Papiret er kvadratisk, eller nogle gange et rektangel.

Papiret har en forside og en bagside. Almindeligt papir er ens på for- og bagside, men del papir kan have farve på forsiden og ufarvet på bagsiden. Det kan man som regel ikke mærke. Noget papir kan have forskellig struktur på for- og bagside. Vejledningerne angiver hvordan papiret skal vende hvis der er er forskel på for- og bagside.

Papir er lavet af plantemasse, ofte nedbrudt til cellulose. Papirmassen tilsættes lim og stivelse så det får bedre egenskaber og holder bedre sammen. Det gør at hvis papiret gøres fugtigt og tørrer op i foldet stand, vil folderne i den tørrede tilstand stå stærkt og ikke nemt folde ud igen. Dette udnyttes bl.a. til vådfoldning.

Plantefibrene ligger som regel på den ene led, fiberretgningen. Papiret bøjer nemmere på langs af fibrene og er stivere på tværs. I almindeligt papir er det ikke udtalt, men i noget papir kan forskellen være så udtalt at man må tænke over det når man folder.

Retninger

Hold papiret op. Det har kanter foroven, forneden, til venstre og til højre. Den ene side af papiret vender væk fra dig, den anden ind mod dig.

Vi bruger de samme betegnelser når papiret ligger på bordet. Undersiden er den side der vender væk fra dig og som ligger ned mod bordet, oversiden den side der vender mod dig. Vi kan også kalde det bagsiden og forsiden.

A-formatet

Kopipapir, A4, er det mest udbredte papir. A-formatet har propertionerne 1 gange kvadratrod 2. En konsekvens er at når man halverer det på tværs, har de to nye stykker papir også propertionerne 1 gange kvadratrod 2.

A0 er defineret som 1 kvadratmeter papir med disse proportioner. Hvert større nummer er halvt så stort. Derfor er A4 1/16 af A0, og A5 er halvdelen af A4.

Kopipapir er typisk 80 gsm, "gram per square meter". Derfor er A4 1/16 af 80 gram, dvs. et typisk stykke kopipapir vejer 5 gram.

Kvadrat fra A

 1. Før et hjørne og dets korte side over langs den lange side.
 2. Lav folden så den går præcist gennem det hjørne hvor den lange og den korte side mødes, og så de to sider ligger lige oven i hinanden.
 3. Det overfoldede hjørne danner en retvinklet trekant, et halvt kvadrat. Vend papiret så det vender væk fra dig, og så den skrå side er op, og den korte, lige side er nedefter.
 4. Fold den korte kant opefter, så folden matcher kanten af det ombukkede hjørne på bagsiden. Tjek at det matcher både hvor det skrå ombuk rammer kanten og langs med kanten i den modsatte side. Kald dette for en tværfold, fordi den går på tværs, mellem to kanter parallelt med to andre kanter.
 5. Åbn folderne.
 6. Buk tværfolden til den modsatte side, og marker folden skarpt.
 7. Buk tværfolden til den første side igen, marker folden skarpt.
 8. Du kan nu forsigtigt rive papiret over langs tværfolden. Starte i siden modsat skråfolden.
 9. Du har nu et kvadrat, med en diagonalfold, og en slip.

Eftersom papiret har propertioner 1 gang kvadratrod to, har slippen propertioner 1 gange (kvadratrod 2 minus 1).

Diagonalfold i kvardratisk papir

En diagonalfold går på skrå mellem to modsatte hjørner.

 1. Hold papiret så et hjørne er opad.
 2. Før det nederste hjørne op til det øverste.
 3. Mærk efter med to fingre at de to sider der er på hver side af de to hjørner, matcher med hinanden. Vær præcis.
 4. Når de to hjørner ligge oven i hinanden, holdes de godt sammen mellem to finger på en hånd.
 5. Hold papiret med det retvinklede hjørne opefter. Før to fingre fra den anden hånd op nedefra, en finger på hver side af papiret, til lige under de to fingre der holder hjørnerne sammen.
 6. Klem let sammen med de to fingre der er ført op, og kør de to fingre ned til midten af ombukskanten, så der danner sig en fold der. Marker lidt ud til hver side.
 7. Flyt de to hjørnefingre ned at holde om den markerede ombukskant.
 8. Hold med de to andre fingre om ombukskanten nær midten, og før dem først ud til hjørnet i den ene side, dernæst til hjørnet i den anden side.
 9. Du har nu halveret papiret diagonalt.

Tværfold

Tværfolden, også kaldet en medianfold, går fra kant til kant, midt mellem de to andre kanter.

 1. Hold papiret med en kant øverst.
 2. Bøj den nederste kant op til den øverste.
 3. Hold i midten mellem to fingre, mens fingrene på den anden hånd mærker efter at de to kanter såvel som hjørneparrene i hver side, matcher.
 4. Hold godt fast med de to fingre, mens to fingre på den anden hånd holder om papiret og kører ned til midten af ombukskanten.
 5. Dernede markerer du folden i ombukket, og markerer lidt ud til hver side.
 6. Flyt kantfingrene ned til ombukket og hold fast.
 7. De to fingre på den anden hånd holder om ombukket og føres ud til kanten i den ene side, derefter til den anden side.
 8. Du har nu halveret papiret på tværs.

Vip

Et vip ligner en fold meget, blot genbruger man en eksisterende foldelinje.

Man vipper ved at bøje papiret indtil man kan mærke at det knækker over i den eksisterende foldelinje. Det er vigtigt at man ikke forsøger at folde papiret igen, for så vil man have en tendens til at lave en ny foldelinje lige ved siden af den gamle.