Origami for blinde

Flip-flapper

Flip-flapperen er en klassisk model som alle børn stifter bekendtskab med i de små klasser.

Design
Traditionel.
Type
Action.
Sværhedsgrad
Nem.
Papir
Kvadrat, cirka 15 centimeter, for eksempel af A5.

Foldning

Se også ordliste og foldehjælp.

 1. Hold papiret så der er en kant foroven og forneden.
 2. Fold nederste kant op til den øverste kant.
 3. Den anden led: Åbn op, drej papiret og fold den nederste kant op til den øverste kant.
 4. Drej papiret så den lange, åbne kant vender nedad og den lukkede kant opad.
 5. Tag det venstre hjørne i øverste lag papir. Fold det op og mod højre, så den venstre kant lægger sig hen langs den ombukkede kant.
 6. Tag det højre hjørne i øverste lag papir. Fold det op og mod venstre, så den højre kant lægger sig hen langs den ombukkede kant.
 7. Nu danner det øverste lag en retvinklet trekant med spidsen ind mod dig, mens det nederste lag stadig er et ufoldet 2 gange 1 rektangel.
 8. Vend papiret venstre mod højre, så det ufoldede lag er forrest og den åbne kant er ned, med trekantspidsen bagved.
 9. Tag det venstre hjørne i øverste lag papir. Fold det op og mod højre, så den venstre kant lægger sig hen langs den ombukkede kant.
 10. Tag det højre hjørne i øverste lag papir. Fold det op og mod venstre, så den højre kant lægger sig hen langs den ombukkede kant.
 11. Åbn ombukket op igen, så du har et kvadrat med fire flapper som er de fire oprindelige hjørner, og som mødes på midten af kvadratet. De fire hjørneflapper er på forsiden.
 1. Hold papiret så der er en kant foroven og forneden.
 2. Fold nederste kant op til den øverste kant.
 3. Åbn kanten ned igen, drej papiret, og fold den nederste kant op til den øverste.
 4. Drej papiret så ombukket er op. Forneden er en åben kant med to hjørner oven på hinanden i hver side.
 5. Det nederste, venstre hjørne i øverste lag foldes op til midten, hen langs ombukskanten.
 6. Det nederste, højre hjørne i øverste lag foldes op hen langs ombukskanten, så de to hjørner mødes på midten af kanten.
 7. Vend papiret om, så den ufoldede side vender mod dig, med den lange ombukskant foroven.
 8. Fold nu de to nederste hjørner op hen langs ombukskanten, så de mødes ved midten af kanten.
 9. Åbn ombukskanten op. Det er igen et kvadrat, og de fire hjørner du lige har foldet, mødes inde på midten. Disse hjørner består af flere lag.
 10. Fold nederste kant op til den øverste kant, så de netop foldede hjørner gemmes indvendigt. Ombukskanten er forneden. De fire første hjørner du foldede ind, er nu på ydersiden forneden på midten, to på siden mod dig og to på siden væk fra dig.
 11. Hold om ombukskanten i nederste, venstre hjørne med en hånd, og tilsvarende i højre side med højre hånd. Du skal holde med en finger på hver side af papiret, så lagene i hjørnet holdes sammen.
 12. Før de nederste hjørner op og lidt ind mod hinanden. Midten af de to åbne kanter foroven vil knække udefter, en mod dig, en væk fra dig. Samtidigt vipper de to plus to hjørner i den åbne kant foroven opefter og ind mod hinanden.
 13. Du har nu en form med et lukket hjørne forneden, et åbent hjørne foroven hvor fire flapper mødes, og rundt om er der fire trekantede flerlagsflapper, med den lange kant inde langs midten hvor de mødes lodret, en kort, lukket kant på skrå forneden, og en kort, åben kant på skrå op mod midterhjørnet.
 14. Forneden, ved det lukkede hjørne, kan man inde i ombukkene mærk de fire oprindelige, et-lagshjørner.
 15. Tag fat i et af disse etlagshjørner, og åbn det op, væk fra det lukkede hjørne. Der åbner sig en lomme. Stik en finger op i lommen, så den åbner sig helt.
 16. Åbn på samme måde de tre andre etlagshjørner op, så der i alt danner sig fire store, åbne lommer.
 17. Modellen er færdig.

Brug

Stik tommel- og pegefinger fra begge hænder op i de fire lommer, og før den parvis væk fra hinanden, skiftevis på den ene og den anden led. Flip-flap.

Prøv den samme bevægelse med fire finger fra samme hånd. Det er en sjov øvelse i fingerfærdighed.

De fire lommer kan også ses som kamre. Vend modellen så de åbner opefter og stil den på bordet. Man kan nu komme ting i, fx fire chokolader. Traditionelt har den også været kaldt saltkar, omend måske lidt upraktisk.