Origami for blinde

Ravn

Ravnen er designet til at kunne føles, og som har to siddepositioner. En hvor næbbet peger fremefter, og en hvor det peger nedefter. På den måde kan den pikke efter føde på jorden.

Man kan stoppe med en nem udgave, eller fortsætte med en låsefold der holder siderne lidt bedre sammen.

Design
Simon Andersen, Danmark.
Type
Action.
Sværhedsgrad
Meget nem.
Papir
Kvadrat, fx 15x15 cm. Gerne lidt stift.

Foldning

Se også ordliste og foldehjælp.

Sørg for at markere alle folder skarpt.

 1. Fold hjørne til hjørne så der dannes en trekant.
 2. De to spidse hjørner bliver til vinger, og det åbne hjørne med to lag bliver til næbbet.
 3. Drej papiret så ombukket er op og den åbne kant ned.
 4. Fold de to vingespidser op til næbhjørnet.
 5. Formen er nu kvadratisk. Det nye hjørne bliver halen.
 6. Fold vingespidserne tilbage til halen. Så er vinger og hale færdige.
 7. Vend, og fold de to side­hjørner sammen. Vingerne ender på ydersiden.
 8. Næbbet er nu en foldet spids. Brystet er to dobbeltlag med åbne kanter.
 9. Fold brystkanten ind langs vinge­forkanten. Næbbet stikker lige op.
 10. Fold næbbet ned og helt frem. Det skal stikke vinkelret ud fra det nye, ombukkede bryst.
 11. Nu skal lagene omarrangeres. Fold de sidste to hoved- og brystombuk ud.
 12. Åbn kroppen lidt og buk brystfolderne ind i fuglen. Hovedet skal fortsat stikke frem. Luk sammen.
 13. De to sidehjørner foldes ind i fuglen, op til hvor næbbet møder den indre brystkant.
 14. På dette tidspunkt er den simple udgave af ravnen klar. Du kan også fortsætte, dels med at åbne næbbet, dels med at låse brystet mere sammen.
 15. Åbne næbbet: Der er to lag papir i næbbet. Tag fat i det inderste og træk lidt ned, så næbbet åbner sig.
 16. Låse brystet sammen: Det ene indfoldede hjørne foldes ud igen, og brystfolden i den side åbnes.
 17. Hjørnet lukkes sammen igen, nu under brystfolden så denne danner en lille flap.
 18. Flaphjørnet lirkes ind i lommen under hjørnet i den anden side, så brystet låser.
 19. Hold fast udvendigt oven på låsefolden og stik en finger op i fuglen nedefra, så den hules.
 20. Fuglen er færdig. Den kan sidde både med halen ned, og i vandret position, som en pikkende fugl.